● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2

تاریخ ایجاد   1391/02/02 - 12:23  تعدادمشاهده  2889 بازگشت

جلسه جبرانی آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2 در روز پنج شنبه 7/2/1391 در ساعات قبلی خود برگزار می گردد. اگر روز پنج شنبه تعطیل اعلام گردید جلسه جبرانی آن در روز شنبه 9/2 در همان ساعتها برگزار می شود. 
Text/HTML