● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری آزمایشگاه بیوشیمی

تاریخ ایجاد   1390/12/20 - 01:44  تعدادمشاهده  2828 بازگشت

آزمایشگاه بیوشیمی در روز پنجشنبه 25/12/90 برگزار خواهد شد. 
Text/HTML