● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
تشکیل آزمایشگاه شیمی آلی

تاریخ ایجاد   1390/12/09 - 02:24  تعدادمشاهده  3284 بازگشت

دانشجویان گروه زیست شناسی که در نیمسال دوم 91-90 آزمایشگاه شیمی آلی را انتخاب نموده اند با ترتیب زیر از هفته آینده سه شنبه 16/12/90 برای شرکت در اولین جلسه آزمایشگاه شیمی آلی به ساختمان 1 آزمایشگاه زیست 3 مراجعه نمایند.

کد ( 01 ) ساعت 10:30 تا 7:30

کد ( 02 ) ساعت 14 - 11 
Text/HTML