● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
ادغام گروه اول آزمایشگاه بیوشیمی با گروه دوم

تاریخ ایجاد   1390/12/07 - 12:27  تعدادمشاهده  2856 بازگشت

گروه اول بیوشیمی در ساعت 16-14 با گروه دوم ساعت 18-16 در

روز سه شنبه 9/12/90 ادغام گردیده است. 
Text/HTML