● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
گروه بندی آزمایشگاه زیست شناسی ( گرایش عمومی و گیاهی ) و علوم تجربی

تاریخ ایجاد   1390/11/17 - 11:15  تعدادمشاهده  3237 بازگشت

 

گروه بندی آزمایشگاه زیست شناسی برای کلیه دانشجویان زیست شناسی ( گرایش عمومی و گیاهی) و دانشجویان علوم تجربی

روز دوشنبه 1/12/90 ساعت 9 صبح در ساختمان 2 طبقه 1 گروه زیست شناسی برگزار می گردد.

 

آزمایشگاه زیست شناسی از روز شنبه 6/12/90 آغاز به کار خواهد کرد. 
Text/HTML