● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
لغو تشکیل آزمایشگاه ژنتیک

تاریخ ایجاد   1390/09/29 - 04:59  تعدادمشاهده  3043 بازگشت

 

جلسه آخر آزمایشگاه ژنتیک در روز چهارشنبه 30/9/1390 برگزار نمی شود. 
Text/HTML