● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

تاریخ ایجاد   1390/09/29 - 04:58  تعدادمشاهده  3250 بازگشت

 

امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1

 

گروه اول   10 – 8  ساعت  30 : 10 

 گروه دوم  12 – 10 ساعت  15 : 11

گروه سوم  14 – 12 ساعت  15 : 12

برگزار می شود . 
Text/HTML