● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری آزمایشگاه بیوشیمی دستگاهی

تاریخ ایجاد   1390/09/26 - 12:55  تعدادمشاهده  3150 بازگشت

برگزاری آزمایشگاه بیوشیمی دستگاهی

آزمایشگاه بیوشیمی دستگاهی مقطع ارشد رشته زیست شناسی در روز دو شنبه 28/9/90 ساعت 10-12 در

آزمایشگاه 103 گروه کشاورزی برگزار می گردد. 
Text/HTML