● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
امتحان پایان ترم آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

تاریخ ایجاد   1390/09/23 - 02:39  تعدادمشاهده  3012 بازگشت

امتحان پایان ترم آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

امتحان پایان ترم آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی روز سه شنبه 29/9/90 در محل آزمایشگاه زیست 1 ساختمان 2 ساعت 15 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان در ساعت 15 الزامیست

  
Text/HTML