● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
در خصوص برگزاری آزمایشگاه بیوشیمی(شناخت دستگاهی) دانشجویان رشته بیوشیمی ارشد در آزمایشگاه کشاورزی

تاریخ ایجاد   1390/09/20 - 12:42  تعدادمشاهده  3096 بازگشت

 برگزاری درس آزمایشگاه بیوشیمی (دستگاهی)  دانشجویان رشته بیوشیمی ارشد در آزمایشگاه کشاورزی در تاریخ 21/9/90 ساعت 12-10 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ( س ش 2 - طبقه همکف-اتاق 103) برگزار می شود 
Text/HTML