● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
ریویوی آزمایشگاه زیست شناسی جانوری رشته علوم تجربی

تاریخ ایجاد   1390/09/13 - 10:20  تعدادمشاهده  2566 بازگشت

ریویوی آزمایشگاه زیست شناسی جانوری رشته علوم تجربی روز چهارشنبه 16/9/90 ساعت 16-15

در محل آزمایشگاه زیست 1 ساختمان 2 برگزار می گردد. 
Text/HTML