● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی
 
   
Text/HTML
 
اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص كليه دانشجوياني كه با استاد آقاي دكتر محمد رمضانپور در نيمسال اول 91-90 درس دارند

تاریخ ایجاد   1390/09/09 - 02:40  تعدادمشاهده  2749 بازگشت

 

باسمه تعالي

كليه دانشجوياني كه با استاد  آقاي دكتر محمد رمضانپور در نيمسال اول 91-90 درس دارند مي توانند جهت شركت در امتحان ميان ترم كه در يكي از روزهاي جمعه يازدهم يا هيجدهم يا بيست و پنجم آذرماه در ساعت هاي 15 تا 16 و يا 17 تا 18 به ساختمان دانشگاه پيام نور مركز مشهد مراجعه نمايند.چنانچه امكان امتحان براي دانشجو ميسر نبود مي توانند تحقيق كلاسي از درس خود را با استفاده از حداقل ده منبع و مآخذ مرتبط تا آخر آذرماه 1390 به آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نمايند.
Mh_ramezanpour@yahoo.com


 
Text/HTML