● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
تحصیلات تکمیلی * آیین نامه و مقررات آموزشی
 
   
آیین نامه آموزشی
 
بخشنامه های آموزشی
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص فاصله زمانی مناسب برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

تاریخ ایجاد   1399/11/13 - 11:43  تعدادمشاهده  899 بازگشت

  
Text/HTML