● 
اِلأِثنين ١٣ شوال ١٤٤٥
 
   
 

 

 

 
 
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 04 - 1403

تعطیلی کلیه کلاس های حضوری پنجشنبه ۱۰ اسفندماه

آزمون اصلی درس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

لیست دروس کتاب باز امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 03 - 1402

اعلام شماره صندلی و محل برگزاری آزمون امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 03 - 1402

تاریخ برگزاری رزم آزمون دروس عمومی در سامانه lms.razavi.pnu.ac.ir

تقویم برگزاری آزمون دروس عمومی در نیمسال اول سال تحصیلی 03 - 1402

راهنمای استفاده یکپارچه ازسامانه ریلاین/در LMS استانی

آنی - بخشنامه در خصوص چگونگی اطلاع از تعطیلی دانشگاه در ایام امتحانات 4021

لزوم پرداخت شهریه دانشجویی برای متقاضیان معادل سازی

اطلاعیه در خصوص سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص تغییر زمان امتحانات

تقویم آموزشی سال تحصیلی 03 - 1402

دستورالعمل برگزاری آزمون ریزشی دروس عمومی تابستان (تربیت بدنی و ورزش)

زمان انتخاب واحد ترم اول 03 - 1402

اطلاع رسانی تاریخ آزمون مجدد دروس خارج از منبع دوره تابستان ۴۰۱۳

تمدید مهلت ثبت نمره میان ترم در دوره تابستان

فوری - لغو امتحانات روز چهارشنبه ۱۱ مرداد

اطلاعیه در خصوص نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم تابستان دروس اختصاصی و عمومی

تغییر شیوه برگزاری آزمون دروس عمومی در تابستان 1402 
خدمات فناوری اطلاعات

            

 

                 

 
پیوندها