● 
اِسَّبِت ١٩ ربيع الثاني ١٤٤٢
 
   

 

ارتباط با بخش تطبیق واحد/ تغییر رشته و گرایش در ایام دورکاری دانشگاه

ثبت نمرات جاافتاده نیمسال 3982

اطلاع رسانی/بسته های آموزشی حمایتی برای دانشجویان ورودی جدید

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1399 (نوبت بيست و يکم)

بخشنامه در خصوص بورس تحصیلی کشور مجارستان

اضافه شدن برخی موارد در بخش پیشخوان سامانه آموزشی گلستان

نحوه ارزشیابی دروس عمومی در نیمسال اول 1400 - 1399

هشتمین دوره جشنواره و نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ربع رشدی با نام رینوکس

راهنمای چاپ گواهی اشتغال به تحصیل توسط دانشجو

بخشنامه سازمان سنجش در خصوص تاریخ اخذ مدرک تحصیلی در آزمون های سراسری، فنی و حرفه ای و ...

ارتباط با بخش های آموزش، خدمات دانشجویی و مالی دانشجویی در ایام دورکاری دانشگاه

ارتباط با اداره دانش آموختگان در ایام دورکاری دانشگاه

ارتباط با اداره فناوری اطلاعات در ایام دورکاری دانشگاه

ارتباط با واحد پذیرش و ثبت نام در ایام دورکاری دانشگاه

ارتباط با واحد برنامه ریزی در ایام دورکاری دانشگاه

دستورالعمل اجرایی ارزشیابی های پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

اعلام آمادگی جهت پذیرش کارورز در رشته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

درخصوص درس "روش های جداسازی در شیمی تجزیه" در رشته شیمی محض و کاربردی مقطع کارشناسی ورودی 95 به بعد

بخشنامه فراغت از تحصیل دانشجویان غیرایرانی و مراجعه به موقع به منظور جلوگیری از پرداخت خسارت تاخیر

در خصوص کمبود و مازاد دروس اختیاری، تخصصی انتخابی و گرایشی دانشجویان رشته فیزیک ورودی قبل از 95   
خدمات فناوری اطلاعات