● 
اِسَّبِت ٧ شوال ١٤٤١
ورودی های جدید
 
   
مغایرت مشخصات فردی در سیستم گلستان

تاریخ ایجاد   1395/06/27 - 08:58  تعدادمشاهده  1246 بازگشت

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند چنانچه نام، نام خانوادگی و نام پدر شما در شناسنامه و یا تاییدیه پیش دانشگاهی با اطلاعات مندرج در سیستم گلستان مغایرت دارد، جهت اصلاح به اداره پذیرش و ثبت نام واقع در ساختمان آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز مشهد مراجعه فرمایید.  چاپ